Disclaimer

Disclaimer website
Door het bezoeken van deze website en/of het gebruik van de informatie die via deze website wordt aangeboden, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de webshop www.crystallove.nl
Deze website verstrekt uitsluitend algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Crystal Love besteedt zorg aan het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt gebruik van betrouwbare bronnen. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de geboden informatie juist, volledig en actueel is. Crystal Love geeft geen garantie dat de website foutloos, ononderbroken of vrij van virussen zal werken. Crystal Love wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ongestoorde gebruik van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Crystal Love staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden. Het gebruik van deze links is op eigen risico. De informatie op deze websites is niet nader beoordeeld door Crystal Love op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de informatie die op of via deze website wordt aangeboden (inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo's), behoren toe aan Crystal Love (tenzij anders vermeld). Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crystal Love. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, op elk moment te wijzigen zonder nadere aankondiging. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Crystal Love.